Privacybeleid & Disclaimer

Hazenkamp Furnitures B.V. gevestigd aan Floralaan 20, 5928 RB Venlo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details:
Hazenkamp Meubels B.V.
Floralaan 1
5928 RD Venlo
info@hazenkamp.com
0031 77 398 89 75

Persoonsgegevens die wij verwerken;

Hazenkamp Furnitures B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Contact
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • bankrekeningnummer

Overige persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie en telefonisch.
Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens

Hazenkamp Furnitures B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw bestelling(en) afhandelen
 • Uw betaling(en) afhandelen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Zodat we je kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Hazenkamp Furnitures B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerd besluitvormingsproces

Hazenkamp Furnitures B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of computersystemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hazenkamp Furnitures BV) tussen zit.

Hazenkamp Furnitures B.V. gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens de softwareprogramma's Corenio. Deze software bestaat uit boekhoud- en bedrijfssoftware. Hazenkamp Furnitures B.V. gebruikt dit programma vanwege de focus op de branche. Hierdoor is het programma zo ingericht dat alleen gegevens worden verwerkt die nodig zijn voor de bedrijfsvoering van Hazenkamp Furnitures B.V.. Hazenkamp Furnitures B.V. bewaart alleen persoonsgegevens van medewerkers die werkzaam zijn bij haar Relaties. Door relaties worden zowel klanten als leveranciers begrepen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Hazenkamp Furnitures B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden

Personalia Zolang actueel en/of relevant Hazenkamp Furnitures B.V. alleen de voor- en achternaam van contacten bewaart. Met contact worden bedoeld de personen die betrokken zijn bij de volgende afdelingen van klanten en/of leveranciers: inkoop, verkoop, administratie en service.

Adresgegevens Zolang actuele en/of relevante Hazenkamp Furnitures B.V. alleen adresgegevens van andere organisaties, bedrijven en/of instellingen opslaat. Deze blijven staan ​​zolang de betreffende relatie op dit adres is gevestigd.

Contactgegevens Zolang actueel en/of relevant Hazenkamp Furnitures B.V. alleen de contactgegevens van contactpersonen bewaart zoals omschreven onder 'persoonlijke gegevens'. Contactgegevens zijn het telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon.

Persoonlijke gegevens delen met derden

Hazenkamp Furnitures B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hazenkamp Furnitures B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het meest voorkomende geval waarin Hazenkamp Furnitures B.V. uw persoonsgegevens deelt met derden betreft het uitbesteden van bezorging(en). Uw contact- en adresgegevens worden in dat geval gedeeld met de leverancier die de levering(en) van goederen verzorgt. Dit kan zowel een leverancier zijn van goederen die namens Hazenkamp Furnitures B.V. worden bezorgd als ook een externe transporteur die Hazenkamp Furnitures B.V. heeft ingeschakeld voor levering.

Cookies

Hazenkamp Furnitures B.V. gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Hazenkamp Furnitures B.V. analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door de instellingen van uw internetbrowser zo te wijzigen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor uitleg: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoon in te zien, te corrigeren of te verwijderen